Om Nydalen Alpin

Gruppebilde H17 redigertNydalen Alpin er et tilbud for FIS alpinister fra Oslo området.  Nydalen Alpin ble etablert i 2012, og er et klubbuavhengig treningsfelleskap, på lik linje med skigymnasene i distriktene.  Løperne representerer sine egne klubber ved renn, men følges opp gjennom hele året, både under trening og i renn av sine trenere fra Nydalen Alpin.  Elevene kommer fra mange ulike klubber og steder i Oslo; dette skaper et godt miljø med sterkt samhold, hvor alle opplever å føle seg inkludert.

Nydalen vgs ligger sentralt i Oslo, med gode treningsmuligheter på skolen og i dens umiddelbare nærhet. Elevene kan bo hjemme, og mindre tid går med på transport til skole og treningsarenaer. En god andel av treningen er integrert i den vanlige skoledagen, slik at det er tid til lekser om kvelden.


nydalenvgsMed Nydalen Alpin kan et topp treningstilbud kombineres med studiespesialisering ved en av Oslos med attraktive skoler; Nydalen videregående skole. Det er tett samarbeid mellom skolen og Nydalen Alpin. Skolen har ansvaret for studiedelen, mens Nydalen Alpin har ansvaret for det sportslige innholdet. Skolen har dyktige og engasjerte lærere, og en skoleledelse som bistår aktivt med god tilrettelegging for sine toppidrettselever.  Ytterligere informasjon om skolen finner du i denne artikkelen

Gruppebilde ved hengerenNydalen Alpin har for tiden 3 utøvere i første klasse, 7 i andre og 5 i tredje klasse.

Det er fokus på sportslige resultater, og løperne får like mye  oppmerksomhet fra trenere og støtteapparatet.  Alle løpere i Nydalen Alpin skal få mulighet til å nå sitt potensiale.   


Nydalen Alpin tilbyr et omfattende treningstilbud, både i sommer- og vintersesongen – som ikke står tilbake for noe annet skitilbud i Norge.  Mer informasjon om treningstilbudet finner du i denne artikkelen.  Skikjører I

Nydalen Alpin har knyttet til seg meget erfarne og dyktige trenere som evner å se hele utøveren – og som er viktige faktorer til å få våre løpere til å trives og til å gi den innsatsen som er nødvendig for å nå sine mål. Les mer om våre trenere og ressurspersoner i denne artikkelen.

Nydalen Alpin har et samarbeid med Helly Hansen og får rabatterte priser på egnet bekledning. Vi har også annet profiltøy som brukes i forbindelse med reiser, renn og trening. Klubben har 15. seters minibuss og en stor henger for å frakte utøvere og utstyr.

XXX nydalen alpin

I Nydalen Alpin er det fokus på samhold og vennskap blant våre utøvere. Andre viktige ingredienser i vårt tilbud er flinke trenere, et topp treningstilbud og en god skole. Disse faktorene gir hver enkelt utøver mulighet til å nå sitt potensiale, både i bakken og i klasserommet.

Velkommen til Nydalen Alpin!